Shifting Baselines

Datum: Sobota, 19. 10. ob 18.00
Lokacija: Lutkovno gledališče Maribor
Partner: Nagib

Shifting baselines je večletni mednarodni projekt, ki z razpiranjem različnih pogledov na fenomen združuje teoretske in znanstvene refleksije z umetniškimi praksami. Namen projekta je detektiranje in refleksija transformativnih procesov, ki jih po eni strani razumemo kot razmerja med zaznavami, vrednotami in vzorci delovanja oziroma kot spreminjajoče se okolje po drugi. Socialni psiholog Harald Welzer ta razmerja pojasni kot razmerje dveh drsečih referenčnih točk, na primer dveh vlakov, ki z enako hitrostjo potujeta po vzporednih tirih, zaradi česar se zdi, da relativno drug na drugega stojita pri miru. Pogosto se zgodi, da ljudje oziroma družbe ne prepoznajo procesov, ki nanje vplivajo in spreminjajo pogoje družbenih okvirov, saj se istočasno – in prav tako nezavedno – spreminjajo tudi njihove zaznave, vrednote in vzorci delovanja. Zato pogosto ne prepoznajo celo pomembnih zgodovinskih dogodkov oziroma jih ne naslovijo v trenutku, ko postanejo aktualni.

Projekt se bo odvijal v obliki štiridnevnega znanstveno-umetniškega laboratorija z vsem podpisanimi udeleženi. Zadnji dan, 19. 10., bo v posebej postavljen prostor povabljena tudi publika,ki bo izkusila fenomen v performativnem, vizualnem in znanstvenem smislu. Format dogodka je zastavljen kot izkustveno gledališče (immersive theatre), kjer bo publika popeljana skozi različne prostore v kontekstu in razsežnostih samega fenomena.

Producenti in partnerji: Društvo Nagib, Goethe-Institut Ljubljana, Avstrijski kulturni forum Ljubljana in Festival Boršnikovo srečanje

Umetniki in znanstveniki: Daphne Büllersbach, Sandra Chatterjee, Jan Tage-Kühling, Robert Läßig, Andrea Sodomka, Blaž Ploj, Elena Messner, Jovita Pristovšek, Martin Pogačar, Simon Belak, Katja Legin, Anja Bornšek, Pablo Leiva in Tomaž Tomljanović. Kuratorji projekta: Mona Schwitzer, Petra Hazabent, Philipp Krüger