Sezona 2019/2020

MAMO abonma (Mednarodni Abonma Mariborskih Organizacij) je paket mednarodnih uprizoritev, ki predstavljajo nove oblike performativnih praks na preseku uveljavljenih umetniških oblik. MAMO abonma je v slovenskem prostoru unikaten, saj združuje nevladne in institucionalne mariborske producente. Cilj je občinstvu ponuditi presežne predstave iz mednarodnega prostora, ki se spogledujejo s sodobnim dramskim, postdramskim, plesnim, lutkovnim in eksperimentalnim izrazom. Organizatorji smo izbrali predstave, ki po ustvarjalnem izrazu presegajo meje ustaljenih form in jih prepoznavamo kot zelo pomembne na področju uprizoritvenih umetnosti.

Letošnja MAMO sezona vsebuje šest predstav. Prve tri so bile uprizorjene v letu 2019, druge tri uprizarjamo letos. Vse predstave so poleg abonentom namenjene tudi za izven.